Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Inleiding

Wanneer u onze website bezoekt of contact met ons opneemt, wilt u natuurlijk dat uw ‘privacy’ wordt gewaarborgd en uw persoonsgegevens worden beschermd. En terecht. 

 • Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?
 • Hoe gaan wij met deze persoonsgegevens om?
 • Voor welke doeleinden gebruiken we deze persoonsgegevens?
 • Delen we uw persoonsgegevens met andere partijen, zo ja welke?
 • Welke rechten heeft u?

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Er zijn diverse persoonsgegevens die we van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of contact met ons opneemt. We maken hierbij onderscheid in:

 • Persoonsgegevens die rechtstreeks worden verzameld
 • Technische persoonsgegevens via websitebezoek
 • Geolocatie persoonsgegevens

1.1. Persoonsgegevens die rechtstreeks worden verzameld
In verschillende situaties kunnen wij u om persoonsgegevens vragen, of geeft u zelf persoonsgegevens aan ons door. Voorbeelden zijn: 

 • Contact met ons opnemen (bijvoorbeeld via e-mail)
 • Invullen van aanvraagformulieren (bijvoorbeeld om informatie aan te vragen)
 • Aanmaken klantaccount

Deze persoonsgegevens hebben wij van u nodig om u van dienst te kunnen zijn. Het kan hierbij gaan om (een combinatie van) de navolgende soorten persoonsgegevens:

Identificatie-/contactgegevens: zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s) en fysiek adres (straat, plaats, provincie, postcode en/of land) en vergelijkbare contactgegevens. Aangevuld met bedrijfs-/organisatienaam, BTW nummer, KvK-nummer, SBI code indien van toepassing voor u.

Registratiegegevens: deze persoonsgegevens voert u in bij het aanmaken van een account. Het betreft hier de datum van aanmaak van uw account, uw klantnummer, gebruikersnaam, accountwachtwoorden en beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor verificatie en accounttoegang.

Aankoop-/transactiegegevens: gegevens over aangevraagde offertes, inkooporders die u plaatst en online aankopen die u doet, orderhistorie. Van klanten met een geregistreerd account houden wij ook informatie bij over vragen om inlichtingen over en bestellingen van onze producten en diensten en gegevens van betalingen aan en van u.

Contractpersoonsgegevens: details van uw overeenkomst bij het aangaan van een overeenkomst met ons als productaanbieder, dienstverlener. Persoonsgegevens nodig voor onze zakelijke relatie.

Financiële persoonsgegevens: gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken wanneer u aankopen doet, zoals uw bankrekeninggegevens of uw creditkaartgegevens. Creditkaartnummers, vervaldatum en de beveiligingscode van uw betaalinstrument worden verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders. Deze informatie wordt niet door ons opgeslagen en wordt verwerkt op een beveiligde omgeving door onze Payment Service Provider Ingenico. Ingenico ePayments is een Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) gecertificeerde organisatie.

Wanneer u een krediet aanvraagt, verzamelen wij uw (bedrijfs)informatie om de kredietwaardigheid en kredietdrempels bij kredietinformatiebureaus te evalueren. Alles met als doeleinde om het aankoopproces te vereenvoudigen.

Interactiegegevens:  de inhoud van e-mails, brieven of telefoontjes naar ons, in de toekomst berichten via chat, sms of WhatsApp, alsmede feedback die u schrijft of vragen en persoonsgegevens die u verstrekt voor klantenondersteuning.

Marketing- en communicatiegegevens: uw marketingvoorkeuren, persoonsgegevens worden verstrekt bij het invullen van aanvraag- of contactformulieren.

Voor nieuwsbrief inschrijvingen werken wij met een bevestigingsmail. Na de nieuwsbriefinschrijving ontvang u een bevestigingsmail waarin u de inschrijving ongedaan kunt maken.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief stemt u ermee in dat wij uw e-mailadres verwerken, en deze koppelen aan een eventueel bestaand klantaccount. Zo kan het zijn dat uw e-mailadres wordt gekoppeld aan andere klantgegevens.

Sommige cookieontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen, zoals onder meer Clang, Opt-In Monster en Intershop. Voor zover mogelijk en noodzakelijk hebben wij een verwerkersovereenkomst met hen gesloten ter bescherming van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet (in alle gevallen) verantwoordelijk voor wat zij met deze informatie doen, daarvoor verwijzen wij u naar het privacy-beleid van deze partijen.

1.2. Technische persoonsgegevens via websitebezoek
Wij verzamelen bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals:

Gebruiksgegevens: gegevens over hoe u onze website gebruikt, welke pagina’s u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, het materiaal waartoe u toegang krijgt, de datum en het tijdstip waarop u toegang krijgt tot de website en andere acties die zijn verricht op onze website.

De tool Opt-in Monster maakt naast cookies ook gebruik van de lokale en sessie-opslag van u als bezoeker in hun browser. Net als bij cookies worden deze voor geen enkel doel extern (derde partij) gebruikt. Ze zijn specifiek voor onze site en maken personalisatie mogelijk op basis van de interactie van uw bezoeker met uw site.

Bedrijfsgegevens: Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze website bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Ook gaat het hierbij niet om persoonsgegevens, maar om bedrijfsgegevens.

Technische persoonsgegevens: zoals uw Internet Protocol-adres (IP), het type, de mogelijkheden en taal van uw browser en uw besturingssysteem.

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website, kunt u ons cookiebeleid lezen.

1.3. Geolocatiegegevens
Wij gebruiken geolocatiegegevens voor bijvoorbeeld het bepalen van uw dichtstbijzijnde vestiging mits u hier gebruik van maakt en toestemming voor geeft. Tevens wordt locatiedata geanonimiseerd gebruikt voor analyse van het gebruik van onze website.

 

2. Waarvoor en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij kunnen en zullen de persoonsgegevens die worden verzameld via onze website of wanneer u contact opneemt met ons, gebruiken voor verschillende doeleinden, die vanaf paragraaf 2.1 vermeld staan.

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de diensten te kunnen uitvoeren, op uw instemming of gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om relaties te onderhouden omdat dit noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Wanneer de wet dit vereist, zorgen wij ervoor dat er een rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen is de rechtsgrond als volgt:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en de diensten die wij verlenen aan u;
 • de verwerking is noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te leven, met inbegrip van naleving van de van de geldende wetten, regelgevingen, verzoeken van overheidswege en verzoeken van overheidsinstellingen, opsporingsinstanties, rechterlijke bevelen of dagvaardingen;
 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer opgegeven doeleinden (bijvoorbeeld marketing); of
 • de verwerking is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te realiseren, bijvoorbeeld om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren ten behoeve van onze klanten.

2.1. Diensten en klantenondersteuning
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om diensten te leveren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het versturen van informatie na aanvraag
 • Het beantwoorden van support mails en telefoontjes
 • Het vereenvoudigen van het gebruik van onze website

Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Uitvoering van de overeenkomst’. Daarnaast geldt ook de grondslag ‘Wettelijke verplichting’, bijvoorbeeld met als doel te voldoen aan de administratieve bewaarplicht van klantgegevens.

2.2. Openen van account en kredietbeheer
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor uw account, de activering, uw contract en voor het mogelijk toekennen van krediet.

Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Uitvoering van de overeenkomst’. Daarnaast geldt ook de grondslag ‘Wettelijke verplichting’, bijvoorbeeld met als doel te voldoen aan de administratieve bewaarplicht van klantgegevens.

2.3. Betalingstransacties
Wij delen verkregen betalingsgegevens met banken en andere entiteiten die betalingstransacties voor ons verwerken of andere financiële diensten verlenen.

Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Uitvoering van de overeenkomst’.

2.4. Beheren en beschermen van onze activiteiten en website
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze activiteiten en onze website te beheren en te beschermen, zoals probleemoplossing, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van persoonsgegevens.

Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Gerechtvaardigd belang’.

2.5. Verbeteren van onze activiteiten, website en diensten
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om activiteiten analyses uit te voeren of voor andere doeleinden die ons helpen om de kwaliteit van onze activiteiten, website en diensten te ontwikkelen en te verbeteren. Bijvoorbeeld door onze website aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses, de producten en diensten te identificeren die het best voldoen aan uw behoeften, of de effectiviteit te meten van de advertenties die wij weergeven aan u.

Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Gerechtvaardigd belang’. Daarnaast kan ook de grondslag ‘Toestemming’ gelden, bijvoorbeeld wanneer u instemt met het cookiebeleid van onze website.

2.6. Marketing en (e-)communicatie
Wij mogen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingcommunicatie die interessant kan zijn voor u. Denk hierbij aan persoonlijke aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen, nieuws, enquêtes en acties gerelateerd aan een eerdere aankoop.

Voor communicatie via e-mail bieden wij u het recht van verzet en daarnaast in elke e-mail twee verschillende uitschrijfmogelijkheden. Afhankelijk van uw land en woonplaats, kunt u zich ook afmelden voor andere typen marketingcommunicatie; neem hiervoor contact met ons op via mailing@adurolight.eu.

Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Gerechtvaardigd belang’. Daarnaast kan ook de grondslag ‘Toestemming’ gelden, bijvoorbeeld wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

2.7. Handhaving wet- en regelgeving, geschillen en procesvoering
Wij verwerken of delen de verkregen persoonsgegevens met derden indien vereist door de toepassing van of naleving van wet- en regelgeving.

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken om fraude, inbreuken op intellectueel eigendom, schendingen van onze algemene voorwaarden, schendingen van de wet of ander misbruik van website te detecteren, te voorkomen en erop te reageren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om potentiële of feitelijke geschillen op te lossen, onze wettelijke rechten te verdedigen, te reageren op gerechtelijke procedures, te reageren op verzoeken van bevoegde (opsporings)instanties en meer in het algemeen om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen.

Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Wettelijke verplichting’.

3. Mogen wij persoonsgegevens anonimiseren?

In overeenstemming met de wet kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat deze niet langer kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Geanonimiseerde gegevens worden niet beschouwd als persoonsgegevens en zijn dus niet onderworpen aan deze Privacyverklaring. Wij kunnen voor verschillende doeleinden geanonimiseerde persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De duur van de periode waarvoor wij uw persoonlijke gegevens opslaan, varieert afhankelijk van het doeleinde van de verwerking en de wettelijke vereisten.

4.1 Klantgegevens
Zolang u klant bent van ons, slaan wij persoonsgegevens op die nodig zijn om u onze diensten te leveren. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet slaan wij uw persoonsgegevens op voor marketingdoeleinden totdat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van verdere direct marketing communicatie.

4.2 Overige persoonsgegevens
In alle andere gevallen slaan wij uw persoonsgegevens op zolang dat nodig is om de doeleinden te verwezenlijken die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, waarna deze worden geanonimiseerd (wanneer de van toepassing zijnde wet dat toestaat), verwijderd of vernietigd.

5. Met welke partijen worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen in overeenstemming met de geldende wetten. Hieronder enkele voorbeelden.

5.1 Onze bijbehorende bedrijven
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk en toegestaan delen met tot de groep behorende bedrijven voor de doeleinden die worden uiteengezet in deze Privacyverklaring.

5.2 Dienstverleners
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven waarmee wij een overeenkomst zijn aangegaan om namens ons diensten te verlenen, zoals het hosten van websites, het uitvoeren van enquêtes, het analyseren van onze website en het uitvoeren van analyses om de kwaliteit van onze activiteiten, website en diensten te verbeteren. Wij eisen van deze dienstverleners dat ze de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens beschermen en uw privacy waarborgen, dit wordt gewaarborgd door een verwerkersovereenkomst met deze partijen.

5.3. Distributeurs, toeleveranciers en andere vertrouwde zakenpartners
Wij kunnen informatie over uw aankopen verstrekken aan onze zakenpartners van wie u een product of een dienst hebt gekocht, voor leveringsdoeleinden en beschikbaarheid van het product. De wettelijke grondslag hierbij is uitvoering van de overeenkomst.

5.4 Openbaarmaking in verband met transacties
In verband met uw bestelling kunnen wij bepaalde persoonsgegevens openbaar maken aan financiële instellingen, overheidsinstanties en vervoers-,koeriersbedrijven of postdiensten die betrokken zijn bij de uitvoering van de transactie.

5.5 Openbaarmaking om andere redenen
Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken als de wet dat vereist of toestaat.

6. Wat is verder handig om te weten?

6.1 Koppelingen naar andere websites
Onze website kan koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor die websites, producten en diensten, hun beleid of hun verzameling of andere verwerking van uw persoonsgegevens. De praktijken van die derden met betrekking tot persoonsgegevens die via hun websites, producten of diensten worden verzameld, worden beheerst door hun eigen privacy beleid. U kunt het privacybeleid van die derden naar eigen inzicht en behoefte raadplegen.

6.2 Beveiliging
Wij zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken uiteenlopende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te helpen beschermen.

Wel is het zo dat geen enkel informatiesysteem 100% veilig kan zijn en wij dus niet de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens kunnen garanderen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens die u naar de website doorzendt, via netwerken waarover wij geen controle hebben, zoals internet en draadloze netwerken.

De veiligheid en beveiliging van uw persoonsgegevens hangt ook af van u. Wanneer wij u een gebruikersnaam en wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u deze hebt gekozen) om toegang te krijgen tot onze website, bent u ervoor verantwoordelijk om die inlogreferenties vertrouwelijk te houden en deze niet aan anderen te onthullen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website, inclusief schade of virussen die uw computerapparatuur of andere middelen kunnen infecteren.

Hoewel we alle maatregelen hebben genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op onze website te waarborgen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen, doorgegeven, opnieuw doorgegeven of verzameld door het gebruik van dergelijke informatie. In het bijzonder kan het gebruik van hyperlinks tijdens uw bezoek aan onze website u naar andere externe websites leiden voor toegang tot de gezochte informatie. We hebben geen controle over dergelijke servers en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van websites van derden.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens over u die worden verzameld via onze website of wanneer u contact opneemt met ons. Als u een inwoner van de EER bent, kunnen de hieronder beschreven rechten op u van toepassing zijn.

7.1 Recht van inzage
U heeft het recht op inzage, toetsing en correctie van persoonsgegevens die zijn verzameld via onze website of wanneer u contact opneemt met ons. In sommige gevallen kunt u dat doen door te gaan naar de pagina waarop u de persoonsgegevens hebt verstrekt. U kunt ons helpen om de juistheid van uw persoonsgegevens te handhaven door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen op het gebied van uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

7.2 Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde type verwerkingsactiviteiten van ons bedrijf betreffende uw persoonsgegevens. Als u daarvan gebruik wilt maken kunt u voor onderstaande zaken de aldaar aangegeven weg volgen. Voor overige zaken adviseren wij u contact met ons op te nemen via: mailing@adurolight.eu.

E-mail
U kunt zich eenvoudig via elke e-mail uitschrijven. U ontvangt dan geen commerciële e-mails meer van ons. Voor commerciële e-mails bieden wij het recht van verzet in een welkomstmail, waar u de mogelijkheid heeft om vooraf aan te geven onze commerciële e-mails niet te willen ontvangen.

Telemarketing
Wanneer u contact opneemt via mailing@adurolight.eu kunt u aangeven dat u niet gebeld wilt worden. In dit geval leggen wij dit vast in ons systeem. Daarnaast kunt u zichzelf aanmelden voor het Bel-Me-Niet-Register.

Reclame post (DM)
Wilt u bezwaar maken tegen het ontvangen van DM? Dan kunt u de DM mailing retour sturen. Ook kunt u dit aangeven in uw dichtstbijzijnde vestiging of u kunt contact opnemen via mailing@adurolight.eu.

Wilt u bezwaar maken tegen het ontvangen van enige vorm van direct marketing? Neem hiervoor contact met ons op.

Niet in ieder geval kunnen wij aan uw verzoek voldoen, dat zullen wij dan altijd aan u melden met een toelichting waarom dat het geval is.

7.3 Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om te verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

7.4. Recht van beperking
U heeft het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens beperken, bijvoorbeeld wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist.

7.5. Recht op overdraagbaarheid persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden te ontvangen en te hergebruiken. Dit staat bekend als het recht op dataportabiliteit en vereist van ons waar van toepassing dat wij uw persoonsgegevens uit onze systemen verhuizen, kopiëren of doorgeven naar u of (waar technisch haalbaar) een door u gekozen derde zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid ervan.

7.6. Recht om toestemming in te trekken
Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht hebben om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. In het geval van e-mail kunt u de toestemming eenvoudig intrekken door u uit te schrijven.

Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van verwerking tot op dat moment.

Wij reageren op verzoeken van u om uw rechten uit te oefenen binnen de door de wet vereiste termijnen. Wanneer de wet dit toestaat, kunnen wij kosten in rekening brengen om uw verzoek te uit te voeren.

Wilt u van één van deze rechten gebruikmaken? Neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek. Mocht u een klacht hebben, neem dan gerust contact op met ons.

8. Wat te doen bij vragen of klachten?

Heeft u vragen naar aanleiding van onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via onze klantenservice, of mail uw vraag naar mailing@adurolight.eu

Liever schriftelijk bezwaar maken?

ADURO Technologies Europe B.V.
T.a.v. Compliance Officer
Postbus 93
7700 AB Dedemsvaart

Wij verwerken uw vraag, verzoek of klacht binnen 14 werkdagen en streven ernaar om te komen tot een passende oplossing.

Wijziging Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Wanneer wij dat doen, herzien wij de datum “Laatst bijgewerkt” hieronder.

Laatst bijgewerkt op 28 juli 2021


-----------


Cookiesbeleid en vergelijkbare technologieën

1. Wat is een cookie? 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

2. Waarom een cookie? 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Met behulp van cookies kan een bezoeker bij ons bijvoorbeeld automatisch inloggen, en worden uw voorkeuren betreft bijvoorbeeld locatie- en taalinstellingen onthouden en helpen ons om de bruikbaarheid en prestaties van onze website en uw ervaring bij het gebruik ervan te verbeteren.  U kunt cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website en webwinkel negatief beïnvloeden. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd.

Onze website kan ook elektronische afbeeldingen bevatten die bekendstaan als webbakens, ook wel single-pixel GIFs genoemd, die het voor ons mogelijk maken om het aantal gebruikers te tellen dat specifieke pagina’s heeft bezocht. Wij kunnen webbakens opnemen in promotionele e-mailberichten of nieuwsbrieven om te bepalen of berichten zijn geopend en dat er op basis ervan actie is ondernomen.

3. Belangrijke informatie over cookies omtrent uw persoonlijke gegevens.

Het gebruik van cookies is veilig. Er wordt geen tot een persoon herleidbaar profiel van u opgebouwd.
Cookies zullen nooit uw telefoonnummer of e-mailadres opslaan.
Er zullen nooit e-mail- en telemarketingacties plaatsvinden als het gevolg van cookies.

Sommige cookieontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen, zoals onder meer Clang, Opt-In Monster en Intershop. Voor zover mogelijk en noodzakelijk hebben wij een verwerkersovereenkomst met hen gesloten ter bescherming van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet (in alle gevallen) verantwoordelijk voor wat zij met deze informatie doen, daarvoor verwijzen wij u naar het privacy-beleid van deze partijen.

4. Uw toestemming.

Bij uw bezoek aan onze website vragen wij u toestemming voor het opslaan en gebruiken van cookies.

5. Categorieën van cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken.

Cookies of vergelijkbare technologieën die op onze website kunnen worden gebruikt, kunnen qua type worden ondergebracht in een van vier categorieën: Strikt noodzakelijk, prestaties, functionaliteit en profiel, en advertenties.

a) Strikt noodzakelijke cookies.
Deze cookies zijn essentieel aangezien ze u in staat stellen om onze website te bezoeken en de functies ervan te gebruiken, en dan vooral in verband met het zoeken naar informatie en het plaatsen van bestellingen. Zonder deze cookies kunnen door u gevraagde diensten niet worden verleend. Deze cookies vergaren geen gegevens over u die zouden kunnen worden gebruikt voor marketing of om te onthouden waar op internet u bent geweest. Een voorbeeld van een strikt noodzakelijk cookie is een “winkelwagencookie”, dat wordt gebruikt om de producten te onthouden die u wilt kopen wanneer u producten toevoegt aan uw winkelwagen of verder gaat naar de kassa.

Type cookie         

 

Naam van cookie

 

Doel van cookie

 

Tracker

Google Tag Manager

Geeft de mogelijkheid om website tags te beheren via de Google Tag Manager interface


b) Analytische en prestatiecookies.
Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld naar welke pagina’s u het vaakst gaat en of u foutberichten krijgt van bepaalde pagina’s. Deze cookies verzamelen gegevens die worden gebruikt om de manier waarop onze website werken te verbeteren. Zonder deze cookies kunnen wij niet leren hoe onze website presteert en kunnen wij geen relevante verbeteringen aanbrengen die uw browse-ervaring kunnen verbeteren. Voorbeelden van prestatiecookies die door onze website worden gebruikt, zijn met inbegrip van Google Analytics en Adobe Analytics (zie verdere bespreking hieronder).

Type cookie

 

Naam van de cookie

 

Doel van de cookie

 

Website Analytics Tracker

 

Google Analytics

Geeft informatie over de gebruikers van onze website. Zoals de leeftijd, het geslacht en de interesses, op een anoniem niveau, zonder dat dit te herleiden is op een persoon.

Website Analytics Tracker

Visual Website Optimizer

Voor beter inzicht in het gebruikerservaring op onze website en input voor verbeteringen op de website.

Website Analytics Tracker

Hotjar

Voor beter inzicht in het gebruikerservaring op onze website en input voor verbeteringen op de website.

Website Analytics Tracker

Leadinfo

De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen.


c) Functionaliteit- en profielcookies.
Deze cookies maken het voor onze website mogelijk om door u verstrekte gegevens op te slaan, zoals uw taalvoorkeuren voor een site, en om technische gegevens op te slaan die nuttig zijn voor uw interacties met onze website. Ze onthouden bijvoorbeeld uw gebruikers-id en elementen van uw gebruikersprofiel. Ze zorgen er ook voor dat uw ervaring bij het gebruik van de website en onze marketinginspanningen relevant zijn voor u. Ze kunnen ook worden gebruikt om door u gevraagde diensten te verlenen, zoals het bekijken van een video of het reageren op een blog. Deze cookies worden niet gebruikt om uw browseactiviteit op andere websites bij te houden.

Zonder deze cookies kan een website eerder door u gemaakte keuzes niet onthouden of uw browse-ervaring niet personaliseren. Wij gebruiken bijvoorbeeld een cookie om uw taalvoorkeuren op te slaan, wat het voor ons mogelijk maakt om u zoekresultaten voor producten in de juiste taal te presenteren, en wij gebruiken een cookie om uw keuze op te slaan bij het verschijnen van de cookie-informatiebanner die wij weergeven op onze website. Dit cookie helpt ons om uw keuze bij het verschijnen van de cookie-informatiebanner te onthouden wanneer u vervolgens de site bezoekt waar u uw keuze bij de banner hebt gemaakt, en andere sites van ons bedrijf  met hetzelfde domein of hetzelfde hoofddomein bezoekt.

Type cookie

 

Naam van de cookie

 

Doel van de cookie

 

Functionele cookie

pgid-Jarola-adurolight_channel_b2b-Site, SecureSessionID-, sid, cc-

Deze cookies zorgen ervoor dat de site werkt zoals u gewend bent. Ze zorgen dat u kunt inloggen in uw account zonder dat u steeds uw inloggegevens opnieuw moet invoeren. Informatie inzien en bestellingen plaatsen gaat zo een stuk makkelijker. Deze cookies zijn ook nodig om de inhoud van uw winkelwagen bij te houden, uw persoonlijke voorkeuren te onthouden en veilige betalingen te verrichten.

Functionele cookie

_omappvp, _omappvs

Deze cookies worden geplaatst door Opt-in Monster, voor het maken van onderscheid tussen nieuwe en terugkerende bezoekers.

Functionele cookie

om-interaction-cookie, omGlobalInteractionCookie:

Deze cookies worden geplaatst door Opt-in Monster, om te bepalen of u als bezoeker al eens interactie hebt gehad met één van onze campagnes. Als dat het geval is, wordt de campagne niet opnieuw aan u vertoond. Dit cookie staat ingesteld op 30 dagen.

Functionele cookie

om-{id} / om-{campaignSlug}, omSeen-{campaignSlug}, om-success-{id}, omSuccess-{campaignSlug}, om-{id}-closed, omSlideClosed-{campaignSlug}

Deze cookies worden geplaatst door Opt-in Monster en worden gebruikt om te bepalen of een bezoeker interactie heeft gehad met een campagne-ID van {id} / {campaignSlug} op onze site. Interactie kan hierbij zijn: het te zien krijgen van de campagne, het succesvol aanmelden van de campagne of het sluiten van de campagne.

Functionele cookie

om-succes-cookie, omSuccessCookie

Deze cookies worden geplaatst door Opt-in Monster en worden gebruikt om te bepalen of een bezoeker zich met succes heeft aangemeld voor een campagne. Standaard ingesteld op 365 dagen.

Naast cookies maakt Opt-in Monster ook gebruik van de lokale en sessie-opslag van u als bezoeker in hun browser. Net als bij cookies worden deze voor geen enkel doel extern (derde partij) gebruikt. Ze zijn specifiek voor onze site en maken personalisatie mogelijk op basis van de interactie van uw bezoeker met uw site.

 • omSessionStart: wordt gebruikt om de huidige sessietijd van bezoekers te bepalen. Verloopt met de sessie.
 • omSessionPageviews: wordt gebruikt om het aantal pagina's te bepalen dat een bezoeker heeft gezien tijdens zijn browsesessie op onze site. Verloopt met de sessie.
 • omFoldersSeen: gebruikt om de mappen te bepalen met campagnes die door een bezoeker zijn gezien.
 • omFoldersOptin: wordt gebruikt om de mappen te bepalen met campagnes die zijn aangemeld door een bezoeker.
 • omFoldersClosed: wordt gebruikt om de mappen te bepalen met campagnes die zijn gesloten door een bezoeker.
 • omLastSeen: wordt gebruikt om te bepalen wanneer een specifieke bezoeker voor het laatst op onze site is gezien.
 • omVisitsFirst: wordt gebruikt om pagina-, verwijzer- en tijdstempelgegevens vast te houden voor wanneer een specifieke bezoeker onze site voor het eerst heeft bezocht.
 • omBezoeken: gebruikt om de reisgegevens van een specifieke bezoeker op onze site vast te houden.

d) Advertentiecookies en vergelijkbare technologieën.
Deze cookies of vergelijkbare technologieën kunnen worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze kunnen ook worden gebruikt om de tijden dat u een advertentie ziet te beperken en ook om de effectiviteit van de advertentiecampagne te helpen meten. Deze cookies kunnen uw bezoeken aan andere websites bijhouden. Zonder deze cookies of andere technologieën zijn online advertenties die u tegenkomt, minder relevant voor u en uw interesses.

Type cookie

 Naam van de cookie

 Doel van de cookie

 

Advertising Tracker

Doubleclick

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

Bing Ads

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

Google AdWords Conversion

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

Facebook Custom Audience (pixel)

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

Google Dynamic Remarketing

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

Google Adwords User Lists

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

GA Audiences

Om opnieuw met gebruikers in contact te komen en hen relevante content en aanbiedingen te kunnen tonen.

6. Uw cookievoorkeur instellen.

U kunt via een cookie-informatiebanner bij uw eerste gebruik van onze website worden gevraagd om uw toestemming te geven voor ons gebruik van cookies zoals beschreven in onze Privacyverklaring. Gewoonlijk kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de instellingen van uw browser aan te passen om cookies te weigeren of uit te schakelen. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u niet in staat bent om de functies van onze website of andere websites die u bezoekt, volledig te ervaren.

7. Ons gebruik van webanalyses.

Wij gebruiken gangbare webanalyses om bezoeken aan onze website bij te houden. Deze analyses worden geleverd door Google Analytics, Hotjar en Visual Website Optimizer (“Webanalyseproviders”).

De gegevens die door het cookie worden gegenereerd over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres), worden doorgezonden naar en opgeslagen door onze Webanalyseproviders op hun servers. De Webanalyseproviders gebruiken die gegevens ten behoeve van het evalueren van uw gebruik van onze website, het samenstellen van rapporten over websiteactiviteit voor website-exploitanten en het verlenen van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De Webanalyseproviders kunnen die gegevens ook doorgeven aan derden wanneer de wet vereist dat ze dat doen of wanneer dergelijke derden de gegevens namens hen verwerken. 

Door deze instructies te volgen, kunt u zich afmelden voor webanalyses van Google of Facebook of anderszins regelen hoe deze technologieën worden gebruikt wanneer u onze sites bezoekt:

Koppeling voor het afmelden voor Google Analytics

Koppeling voor het afmelden van HotJar

Koppeling naar privacy instellingen op Facebook (u moet ingelogd zijn bij uw account)

Koppeling naar afmelden van Leadinfo

8. Niet bijhouden.

Sommige webbrowsers kunnen signalen van het type “Niet bijhouden” doorzenden naar de website  waarmee de gebruiker communiceert. Vanwege verschillen in de manier waarop webbrowsers deze functie inbouwen en activeren, is het niet altijd duidelijk of gebruikers willen dat die signalen worden doorgezonden of is het zelfs niet altijd duidelijk of ze zich ervan bewust zijn. Wij ondernemen momenteel geen actie in reactie op die signalen.

9. Wijziging Privacyverklaring.

Wij kunnen het cookiebeleid wijzigen. Wanneer wij dat doen, herzien wij de datum “Laatst bijgewerkt” onderaan het cookiebeleid.

Laatst bijgewerkt op 28 juli 2021.

[1] In het document ook aangeduid als Adurolight, bedrijf, wij, ons of onze.

Adurolight maakt gebruik vancookies